Tips på sidor där du hittar mer information om gränspassage med varor.

Tips på sidor där du hittar mer information om gränspassage med varor.

Tips på sidor med mer information om gränspassage och kvoter.

När man för över varor mellan Sverige och Norge, inklusive alkohol, tobak och andra varor av värde, är det viktigt att vara medveten om de gällande reglerna och lagarna för tull och import. För att undvika böter och olägenheter är det klokt att följa de specifika bestämmelserna för varje land och ta del av information om vad som gäller just nu.

När det gäller alkohol och tobak finns det kvantitetsbegränsningar för vad som kan föras över gränsen utan att betala tullavgifter eller skatter. Detta varierar mellan Sverige och Norge och kan ändras över tid. Vanligtvis tillåts en viss mängd alkohol och tobak för personligt bruk, men det kan vara restriktioner för att sälja eller vidarebefordra dessa varor.

För andra varor av värde, som elektronik eller smycken, kan det också finnas bestämmelser om tullavgifter och deklarationer. Det är viktigt att vara medveten om eventuella begränsningar och att följa de lokala lagarna och reglerna för tull och import för att undvika problem vid gränsövergången.

Att vara informerad om de aktuella tullbestämmelserna och att agera i enlighet med dem kan bidra till en smidigare och mer problemfri gränsövergång mellan Sverige och Norge. Det är alltid bäst att vara på den säkra sidan och konsultera de officiella myndigheterna eller tulltjänstemännen om det finns frågor eller oklarheter kring vad som är tillåtet att ta med över gränsen.


Det är inte alltid lätt att vara konsument. Här kommer några tips på sidor där du hittar mer information.

Konsument Europa

Konsument Europa ger dig goda råd när du ska handla över gränserna inom EU. Konsument Europa informerar om dina rättigheter och skyldigheter och underlättar för dig att utnyttja fördelarna med den gemensamma europeiska marknaden. Konsument Europa är en enhet under svenska Konsumentverket och finansieras delvis av Europeiska kommissionen.

 Ung Konsument

Ung Konsument handlar om pengar, shopping och att handla smart.
Ung konsument har artiklar med fakta, reportage om konsumenters rättigheter och skyldigheter, vardagsekonomi, om hur du påverkas av reklam samt om hur du köper varor samtidigt som du bryr dig om etik och miljö. Konsumentverket och Konkurrensverket står bakom sajten.

Hur mycket får du föra över gränsen

Både Sverige och Norge har regler på hur mycket alkohol, vin, mat, varor som du som privatperson får föra tullfritt över gränsen.

Får man föra hundar och katter fritt vid gränspassage mellan Sverige och Norge? Svar: ja. Läs mer om alla regler på Svenska Tullverkets sida.

Information om kvoter för inresande till Norge

Når du kommer til Norge fra utlandet kan du ta med deg en del varer uten å betale toll og avgifter. Se kvote for reisende.


Läs mer: