Hällristningar vid Jörlov och Massleberg

Hällristningar vid Jörlov och Massleberg, Strömstad, Norra Bohuslän.

Hällristningar vid Jörlov och Massleberg, Strömstad, Norra Bohuslän

Hällristningarna i Bohuslän är från bronsåldern, från ca. 1800 till 500 f.kr. Bohuslän har den största koncentrationen av hällristningar i Skandinavien. Norra Bohuslän har mer än 1500 platser där man funnit hällristningar och antalet figurer och tecken är tillsammans mer än 40 000.

Skålgropar

Skålgropar är ett vanligt tecken som består av en rund fördjupning mellan 3 till 10 centimeter i radie. Vad skålgropen betyder vet man inte. Det finns hällar som bara har skålgropar medan andra lan ha rader eller enstaka mellan olika figurer.
De tecken som är vanliga är cirklar, hjul, skepp, slädar, djur, fåglar, plogar, vapen och människor. Andra vanliga tecken är fotsulor, fötter och händer.

Var kan man se hällristningar i Norra Bohuslän

Några mer kända hällar som också är ifyllda för att man lättare skall se dem är Vitlycke, Aspeberget, Fossum, Litsleby, Massleberg och Jörlov. Många anser att hällen vid Fossum är den vackraste. Den är också lätt att besöka med parkeringsmöjligheter alldeles intill. Den största hällen finns vid Vitlycke Museum och alldeles söder om museet ligger Aspeberget som är väl värd ett besök. Någon kilometer väster om Aspeberget ligger Litsleby, båda har parkeringsmöjligheter och lätta att komma till.
Jörlov och Massleberg är också två fina lokaler med ett stort antal fina ristningar. Vid Jörlov kan man se den mer kända voltigören och vid Massleberg finns ett flertal mycket vackra skepp.

Hällristningar vid Jörlov och Massleberg, Strömstad.

Mer information:


Läs mer:


Norsk nøkkelord: helleristninger , helleristningene, bronsealderen, konsentrasjonen, helleristningsfelt, skandinavia, figurer, tegn, utskjæringer, tegnene, sirkler, skip, vogner, dyr, fugler, ploger, våpen, mennesker, føtter, hender, platetoppen, vakreste, graveringer, skipet.