Hällristningar vid Dalslands kanal, Högsbyn, Tisselskog.

Högsbyns hällristningsområde i Tisselskog i Dalsland.

Hällristningsområdet i Högsbyn, Tisselskog i Dalsland.

Hällristningsområdet i Högsbyn i Tisselskog i Dalsland är ett vackert hällristningsområde från bronsåldern. Området ligger vackert vid sjön Råvarpen, som är en av sjöarna i Dalslands kanal. Området har mer än 2 000 figurer på 300 hällar. Ristningarna består av skålgropar, skepp, fotsulor, händer, hundar och människor.

Hällristningarna vid Högsbyn består av olika motiv, inklusive människofigurer, skepp, djur och geometriska mönster, som ger en unik inblick i det förflutna och de människor som levde och verkade i området för flera tusen år sedan. Deras exakta betydelse och syfte är fortfarande föremål för forskning och tolkning, men de anses ha haft en rituell eller ceremoniell funktion inom den forntida samhället.

Hällristningarna vid Högsbyn är inte bara en viktig del av Dalslands kulturarv och historia, utan också en värdefull resurs för att förstå och uppskatta Sveriges rika och mångskiftande kulturarv. De är också ett populärt besöksmål för turister och kulturintresserade som söker att uppleva det förflutnas magi och skönhet på nära håll.

Besök området en vacker sommardag, ta med en kaffekorg och ha en skön stund mitt i området med utsikt över sjön och båtarna.

Högsbyns hällristningsområde i Tisselskog i Dalsland
Detalj, Högsbyns hällristningsområde i Tisselskog i Dalsland.

Läs mer:


Norsk nøkkelord: helleristninger, bronsealderen, vakkert, innsjøen, utskjæringer , skip, føtter, hender, hunder, mennesker, vakker sommerdag, kaffe kurv, båter.


Läs mer: