Snarsmon, resandefolkets by

Sveriges första permanenta utställning om resandefolket.

Resandefolkets första permanenta utställning om sin historia.

Bohusläns Museum öppnar en permanent utställning om resandefolket. Utställningen om resandefolket ger dig möjlighet att lyssna till berättelser, musik, språket och se resandefolkets hantverk. Den permanenta utställningen invigs den 24 mars 2012 och kommer sedan att ingå i museets basutställning Gränsland.

Utställningen om resandefolket

I utställningen berättas om resandefolkets historia i Sverige, från första uppteckningen om resande 1512, om att ha vägen som hem, om möten mellan minoritets- och majoritetsbefolkningen och ömsesidigt beroende av varandra, om hantverksskicklighet, om starka släktband och en levande berättartradition. Utställningen tar också upp hur myndigheterna behandlat resandefolket.

Utställningen visar också fynd från Bohusläns Museums utgrävningar av resandeboplatsen Snarsmon i norra Bohuslän. Vid utgrävningarna fann man lämningar efter elva hus och personliga föremål som berättar om livet i byn.

– Genom att bygga en ny del i de fasta utställningarna vill vi ge resandefolkets historia och kultur en tydlig plats i, och med samma status som, den övriga kulturhistorien. På så sätt vill vi tydligt markera resandefolkets tillhörighet i det gemensamma kulturarvet, säger Kristina Lindholm från Bohusläns museum.

– Det har hittills inte funnits något museum dit man kunnat gå för att få veta något om resandefolkets kulturhistoria. Utställningen är därför ett viktigt steg. Det är nödvändigt att resandefolket själva medverkar i ett sådant här arbete för att resultatet ska bli rätt, säger Richard Magito Brun från Kulturgruppen för resandefolket.

Resandefolkets by vid Snarsmon

Vid Snarsmon, nära den norska gränsen, fanns under 1800-talet en by där resandefolket bodde. Familjerna levde på att resa runt och sälja hantverk och byta varor. Du kan komma till resandebyn antingen genom att vandra Bohusleden eller om du kommer med bil, parkera vid Ejgde och vandra på en liten väg ca 2 km, se kartan.

Bohusledens etapp 24 från Vassbotten till Håvedalen går genom området. Läs mer på Bohusledens hemsida där du kan få mer information om varje etapp som ingår i leden.

Mer information om resandefolket och Snarsmon:


Läs mer: