Amorteringsfrihet för lån – fördelar och fallgropar

Vad du behöver veta som låntagare om amorteringsfrihet, regler, risker och tips för att ta rätt beslut.

Vad du behöver veta som låntagare om amorteringsfrihet, regler, risker och tips för att ta rätt beslut.

Amorteringsfrihet för lån är en möjlighet kan erbjudas av vissa banker i Sverige. Det innebär att låntagaren under en viss period inte behöver betala av på själva lånet, utan bara betalar ränta på lånet. Detta kan vara lockande för vissa låntagare eftersom det ger möjlighet till lägre månadskostnader.

För att få undantag krävs särskilda skäl.

Särskilda skäl kan vara att ett hushålls ekonomiska förutsättningar har försämrats som t.ex. lägre inkomster på grund av sjukdom, eller arbetslöshet. Som särskilda skäl kan även vara om man fått mycket större kostnader för el eller uppvärmning av huset.

Om man som låntagare vill ansöka om amorteringsfrihet bör man i första hand vända sig till sin bank. Det är banken som bestämmer om man kan få amorteringsfrihet eller inte, och de gör en bedömning utifrån låntagarens ekonomiska situation och belåningsgrad.

Faror med amorteringsfrihet

Det finns dock faror med att ta amorteringsfrihet. Eftersom man inte betalar av på själva lånet under den perioden man har amorteringsfrihet, så minskar man inte heller skulden. Detta kan leda till en högre skuldsättning över tid, vilket kan vara problematiskt om man t.ex. vill köpa en ny bostad eller om man drabbas av en ekonomisk kris. Dessutom kan man få högre räntekostnader över tid om man inte betalar av på lånet.

Sammanfattningsvis bör en låntagare som överväger amorteringsfrihet uppmärksamma följande faktorer:

  • Amorteringsfrihet är endast tillgängligt för bostadslån och andra lån med säkerhet.
  • Belåningsgraden och den ekonomiska situationen påverkar möjligheten.
  • Kan leda till högre skuldsättning och högre räntekostnader över tid.
  • Om man tar amorteringsfrihet bör man ha en plan för hur man ska betala av på lånet efter amorteringsfrihetens slut.
  • Det är viktigt att noga jämföra kostnaderna för att slippa amortera med kostnaderna för att betala av på lånet enligt den ursprungliga planen.
  • Låntagaren bör också tänka på att amorteringsfrihet kan påverka kreditvärdigheten och möjligheten att få lån i framtiden.

I allmänhet är att slippa amortera en möjlighet som kan vara lämplig för vissa låntagare, men det är viktigt att man noga väger för- och nackdelar innan man tar beslutet. Man bör också tänka på att slippa amortera endast är en temporär lösning och att man i slutändan behöver betala av på lånet för att minska sin skuldsättning.


Läs mer:

Mer information på andra sidor: