Naverstads medeltidskyrka, Bullaren, Bohuslän

Naverstads medeltidskyrka, Bullaren, Bohuslän

Naverstads kyrka och gravfält från järnåldern.

Naverstads medeltidskyrka byggdes under 1100-talets senare hälft och ligger vackert vid Södra Bullaresjön. Kyrkan räknas till en av de bäst bevarade medeltidskyrkorna i Bohuslän och har en av Bohusläns vackraste träskulpturer. Skulpturen föreställer Jungfru Maria och är troligen från 1200-talet. I kyrkan finns även en madonnaskulptur från 1300-talet. Kyrkans takmålningar är senare och tillkom på 1730-talet och är utförda av Christian von Schönfeldt.

Christian von Schönfeldt, föddes i Tyskland 1661 och avled i Uddevalla 1742, var verksam i västra Sverige som porträtt och kyrkomålare. Hans specialitet var stora takmålningar. Han har utfört ett 20-tal utsmyckningar i barockstil, bl.a. Svarteborg, Säve och Råda kyrka.

Namnet Naverstad finns nedtecknat från 1300-talet, men skrevs då Nafuarstadum. Nafarr är ett medeltida mansnamn och stad betyder plats eller ställe.

Gravfält från järnåldern

Strax intill och norr om Naverstads kyrka finns ett stort gravfält från järnåldern med stenar och ett antal storhögar. Området sträcker flera hundar meter norrut från kyrkan. Utgrävningar vid gravarna gjordes på 1800-talet och gravfältet daterades då till perioden 100-600 e.Kr. Området tillhörde kulturellt Norge och Östfold vid den här perioden.

Tidsperioder som du kan se:

Äldre järnålder 500 f.Kr. – ca 550 e.Kr.
Yngre järnålder 550 e.Kr. – 1050 e.Kr.
(Järnålderns sista period ca 700 – 1050 e.Kr. kallas också för vikingatid. )
Tidigmedeltid, ca 1050 e.Kr. – 1200 e.Kr.
Högmedeltid 1200 e.Kr. – 1350 e.Kr.
Senmedeltid 1350 e. Kr – 1527 e.Kr.

Läs mer om resmål i närheten:


Norsk nøkkelord: kirke, gravplass, jernalderen, middelalderkirken, bygget, vakkert, sørlige, bevarte, utskjæringer, kirkelige, takmalerierer, portrettmaler, spesialiserte, takmalerier, ornamenter, barokk stil, jernalderen, begravelse, jernalder, begravelse, steiner,  hauger, strekker, gravene, begravelse, datert,  vikingtiden, middelalder.