Söka pengar ur fonder för ensamstående

Söka pengar ur fonder för ensamstående och personer som behöver hjälp

Det finns många fonder och stiftelser där du kan söka pengar om du har det ekonomiskt svårt.

Det finns många stiftelser och fonder som enligt sina stadgar skall dela ut pengar till ensamstående mammor, behövande barn, familjer som hamnat i en svår ekonomisk situation, äldre som blivit fattiga och hamnat på obestånd.

Om du skall söka pengar ur fonder gäller det att vara noggrann och läsa på vad som gäller för varje fond. Det kan vara villkor som att man måste bo i en kommun, vara född på en speciell ort, hamna under en viss ekonomisk gräns eller att man har särskilda familjeförhållanden.

Vanliga krav för fonderna är att de endast kan betala ut bidrag till ex. till ensamstående mammor, kvinnor som är i en ekonomiskt svår situation, ungdomar som är behov av hjälp, barn i ekonomiskt utsatta familjer, fattiga ensamstående äldre kvinnor.  Det finns också en rad stiftelser som riktar sig till konstnärer, utbildning för unga, stöd till fritidsaktiviteter för barn eller understöd av olika slag till ekonomiskt behövande.

Tänk på att söktrycket till de flesta fonderna är mycket stort. Om du skall ha framgång i att söka pengar måste du vara noggrann och läsa på om vilka villkor varje fond har. Kolla också vilka ansökningsperioder som är aktuella för en ansökan.


Mer information – tips om olika sidor med mer information:

Mer om att göra en ansökan:

Om att spara pengar: