Svensk mat som är regionalt och lokalt producerad.

Svensk regional och lokalt producerad mat i Bohuslän, Dalsland och Värmland.

Svensk regional och lokalt producerad mat i Bohuslän, Dalsland och Värmland.

Lokalt producerad mat är en växande näring och allt fler lokala producenter kommer inom olika områden. Det blir också allt mer populärt med lokalproducerad mat och intressset hos konsumenterna ökar ständigt. Det blir allt mer viktigt även för handeln och restauranger att kunna erbjuda lokalt producerad mat. Man vill helt enkelt veta varifrån maten kommer, vem som är producent.

Några bra länkar för att hitta bra lokalproducerad mat:

Lokalproducerat i Väst

Lokalproducerat i Väst AB stödjer och utveckla småskaliga livsmedelsproducenter och förädlare inom Västra Götaland för att skapa en bärkraftig näring.
Alla produkter har en regional anknytning och identitet och råvarornas huvudsakliga förädlingsvärde härstammar från regionen. Alla producenter följer livsmedelslagstiftningens krav och har tillstånd från tillsynsmyndigheten eller en godkänd anläggning.

Dalslandsmat

Dalslandsmat är en ekonomisk förening bestående av producenter och förädlare av närproducerade livsmedel i Dalsland. På Dalslandsmats hemsida hittar du alla producenter och företagare med ett varierate utbud. Här hittar du allt från god mat till härliga upplevelser och aktiviteter i naturen. Dalslandsmat har också en Matrallykarta om du vill planera en matresa eller utflykt.

Värmlandsmat

Värmlandsmat är en förening som främjar samarbete och utveckling av småskalig livsmedelsproduktion i Värmland. Medlemmarna samarbetar kring gemensamma marknadsaktiviteter och försäljning.

Norsk nøkkelord: lokalprodusert, voksende, industri, produsenter, populært, forbrukerne, øker, restauranter, prosjektet, støttet, landbruk, produsert, støtte, utvikle, småskala, matprodusenter, prosessorer, skape, levedyktig, bedrift, produktene, regional, tilknytning, identitet, verdien, næringsmiddelregelverket, krav, tillatelse, veileder, lisensiert, anlegget, økonomisk, sammenslutning, entreprenører, middager, opplevelser, planlegge, kulinarisk, reise, utflukt, matproduksjon, samarbeider , småskala.


Läs mer: