Fruset vattenfall, Älgafallet och Blå Gröna Vägen.

Älgafallet, Bohusläns högsta vattenfall och Blå Gröna Vägen.

Älgafallet, Bohusläns högsta vattenfall och Blå Gröna Vägen.

Älgafallet, eller lika gärna Elgåfossen eftersom riksgränsen mellan Norge och Sverige går mitt i forsen, har en fallhöjd på 46 meter och är Bohusläns och också Östfolds högsta oreglerade vattenfall.

Det finns en rastplats med bänkar alldeles vid vägen och en bra gångstig fram till fallet, som är väl värt ett besök. Riktigt häftigt efter en tids nederbörd och vackert med sitt frusna vattenfall en kall vinterdag.

Älven som du passerar för att nå vattenfallet heter Enningdalsälven och är avrinningen från Kynnefjäll och Bullaresjöarna, som sker mot norr vilket är ovanligt. Älven mynnar så småningom ut i Idefjorden.

Blå Gröna Vägen

Vattenfallet ligger vid fylkesvei 22 som byter namn till väg 165 på svenska sidan. Vägen brukar också kallas den Blå Gröna Vägen och är en vacker väg som går från Dingle i Bohuslän utefter Bullaresjöarna, för att sedan på norska sidan följa Idefjorden fram till Halden. Den är inte så mycket längre att köra än E6 och kan vara ett trevligt alternativ. Rekommenderas för den som tar sig fram på motorcykel.

Sevärda stopp på vägen är också Naverstads medeltidskyrka, Naverstads gravfält från järnåldern intill kyrkan och strax innan man landar i Halden, Fredrikstens Fästning.


Läs mer:


Norsk nøkkelord: grensen, østfold, høyeste, uregulerte, foss, rasteplass, benker, veien, verdt, besøk, frosne, fossen, kaldvinter, elva, krysser, avrenning, innsjøer, naturskjønn, rute, anbefales, motorsykkel.