Nationalparken Tresticklan, Dalsland

Nationalparken Tresticklan är ett område med opåverkad naturskog.

Nationalparken Tresticklan är ett område med opåverkad naturskog.

Nationalparken Tresticklan är ett större område med opåverkad naturskog. Nationalparken präglas av glesa och karga tallträd, sprickdalslandskap och skogsfåglar som tjäder, orre och järpe som är typiska för barrskog.

Tresticklan ligger i nordvästra Dalsland mot gränsen till Norge i Dals-Eds kommun. Högsta punkten i området är Orshöjden.

Nationalparken Tresticklan är en pärla känt för sin orörda natur och sin mångfald av djurliv. Parken utmärker sig genom sina täta skogar, kristallklara sjöar och sin vilda och otämjda karaktär.

Tresticklan bjuder på en rik flora och fauna, med en mängd olika växt- och djurarter som kallar parken sitt hem. Här kan besökare upptäcka allt från älgar och rådjur till lodjur, samt ett rikt fågelliv med arter som tjäder, orre och kungsörn.

En riktig vildmark

Det som gör Tresticklan så unik är dess vildmarkskaraktär och dess känsla av avlägsenhet från det moderna samhället. Parken erbjuder besökare en möjlighet att komma bort från vardagens stress och uppleva lugnet och skönheten i den svenska naturen på dess mest orörda och naturliga vis.

Tack vare dess avlägsna läge och skyddade status har Tresticklan lyckats bevara sitt ursprungliga tillstånd och sina naturliga processer, vilket gör den till en viktig referenspunkt för naturbevarande och ekologisk forskning. Parken är också en populär destination för vandrare och naturälskare som söker äventyr och upplevelser i det fria.

Nationalparken har en yta på 30 kvadratkilometer och är den största väglösa och obebyggda skogstrakten i södra Sverige. Orörda skogar, vackra sjöar och märklig terräng möter besökaren. Genom sin storlek har nationalparken ytterst få motsvarigheter i övriga södra Sverige.

Norsk nøkkelord: urørt, naturskog, nasjonalparken, preget, sparsom, furutrær, fugler, storfugl, orrfugl, rype, barskog, nordvestlige, norske, grensen, høyeste, punktet, største, veglause, ubebodd, Sør-Sverige, uberørt, innsjøer, merkelige, terrenget, sjeldne.


Läs mer: