landskap

Landskap och naturområden med unikt växtliv och djurliv samt naturreservat och skyddade områden.