Norsk handel för mer än 10 miljarder norska kronor.

Norska konsumenter handlar för mer än 10 miljarder kronor.

Norska konsumenter handlar för mer än 10 miljarder kronor.

Norsk handel i Sverige omfattar mer än 10 miljarder norska kronor i samband med dagsturer till utlandet. Billig mat, alkohol och tobak är de mest köpta varorna.
Norska konsumenter köper mat för över 5 miljarder kronor, vilket är nästan hälften av gränshandel. Alkoholprodukter som öl, vin och sprit står för nästan 1,5 miljarder kronor samt en nästan lika stor andel av tobak. Nästan 15 procent av budgeten på dagsutflykterna till utlandet är tobak.

Ca 50 procent av dem som har varit på dagsutflykter till främmande länder, uppger att de har handlat alkohol. Nästan en av fyra uppgav att de har handlat alkohol för mer än 500 kronor. Den genomsnittliga inköpet av alkohol är mer än 280 miljoner kronor.

När det gäller köp av tjänster så har 5 av 6 inte handlat tjänster, men några har handlat tjänster för belopp i storleksordningen flera tusen kronor.

Källa: Statistisk sentralbyrå


Norsk gränshandeln i Sverige

Den norska gränshandeln i Sverige är betydande och omfattar en bred variation av varor och tjänster som lockar norska konsumenter att korsa gränsen för inköp. Medan Sverige har lägre moms och andra skatter på vissa varor jämfört med Norge, såsom alkohol, tobak och vissa dagligvaror, lockas många norrmän till gränshandeln för att dra nytta av de lägre priserna.

De vanligaste inköpen i den norska gränshandeln inkluderar alkoholhaltiga drycker, tobaksprodukter, kosmetika, livsmedel och elektronik. Städer och orter längs den svenska sidan av gränsen, som Strömstad, Töcksfors och Charlottenberg, har utvecklats till populära shoppingdestinationer för norska konsumenter, med ett stort antal butiker, varuhus och köpcentra som är inriktade på den norska marknaden.

Den norska gränshandeln har betydande ekonomiska konsekvenser för både Sverige och Norge. Förutom att dra nytta av de lägre priserna på varor i Sverige, genererar den norska gränshandeln också inkomster för svenska företag och skapar arbetstillfällen i gränsnära regioner. Å andra sidan kan den minska intäkterna för norska företag och regeringen på grund av förlorade skatteintäkter.

Sammanfattningsvis är den norska gränshandeln i Sverige omfattande och har en betydande inverkan på båda ländernas ekonomier och handelsrelationer. Det är en fenomen som fortsätter att vara av intresse för ekonomer, politiker och näringslivsaktörer i båda länderna.

Norsk nøkkelord: kroner, nordmenn, norske forbrukere, handleturer, kjøpe, mat, matvarer, tobakk, dagsturer, øl, vin, brennevin


Läs mer: