natur

Natur, landskap, naturminnen, naturområden, skyddade områden, orörd miljö och naturreservat.