stromstad_hamn_centrumhandel

Strömstad ligger vid norska gränsen med Norge i öster och norr. Från Strömstad centrum till Svinesund är vägavståndet omkring 20 km.

Strömstad ligger vid norska gränsen med Norge i öster och norr. Från Strömstad centrum till Svinesund är vägavståndet omkring 20 km.

Posted Under