Skeppsättningen vid Blomsholm

Skeppssättningen vid Blomsholm består av 49 stenar, stenarna i fören och aktern är 4 meter höga, och är en av Sveriges största skeppssättningar.

Skeppssättningen vid Blomsholm består av 49 stenar, stenarna i fören och aktern är 4 meter höga, och är en av Sveriges största skeppssättningar.

Posted Under