Skeppssättning och domarring vid Blomsholm, Strömstad, Bohuslän

Blomsholm är ett område med Bohusläns största domarring.

Blomsholm, Strömstad, Bohuslän

Blomsholm är ett område med Bohusläns största domarring, en av Sveriges största skeppssättningar, gravfält från järnåldern samt storhögen Gröne hög. Området är väl värt ett besök och man kan följa en slinga från parkeringen till skeppssättningen för att sedan fortsätta upp mot domarringen och gravfälten. Gröne hög når man lättast genom att parkera vid motorvägsmotet, Strömstads norra infart där det finns en bra parkeringsplats.

Skeppssättningen

Det finns ca. 2 000 skeppssättningar i Norden och de flesta är daterade till daterade till vendeltiden och vikingatiden. Ca. 35 har daterats till bronsåldern. Sveriges största och mest kända skeppssättningar är Ales stenar i Skåne. Skeppssättningen vid Blomsholm består av 49 stenar, stenarna i fören och aktern är 4 meter höga, och är en av Sveriges största skeppssättningar.

Domarringen

En domarring är en gravanläggning från slutet av bronsåldern, 1 700 – 500 f.Kr., eller under folkvandringstiden, omkring 400 e.Kr. till omkring 550 e.Kr. Domarringen är en typ av stencirkel där stenar är placerade så att en cirkelform bildas. Stenarna är ofta udda till antalet, sju eller nio stenar är vanligt, men vid Blomsholm består domarringen av 10 stenblock omkring mittstenen. Domarringen vid Blomsholm har en diameter på 38 meter.

Högre upp i terrängen ovanför domarringen ligger ett gravfält med ett 40-tal järnåldersgravar.

Statarlängan

Statarlängan vid Blomsholm är  från 1899 och Bohusläns enda bevarade. Sommartid är statarlängan öppen och här visas en utställning om området samt en rekonstruerad statarlägenhet.  Sommartid kaffeservering.

 Mer information:

Norsk nøkkelord: største, steinsirkelen, steinen, skipene, gravplasser, jernalder, haug, steinen, skipet, steinsirkelen, begravels, steiner, baugen, akter, bronsealderen, gravplass, folkevandringstiden, sirkulær, blokken, terrenget, brakkene, rekonstruert.

 

Karta över Blomsholm, skeppssättning, domarring och Gröne hög: