Nationalparken Tresticklan är ett område med opåverkad naturskog.

Posted Under