Krav, Kravmärkning

KRAV bildades 1985 för att skapa en trovärdig märkning av ekologiska livsmedel. KRAV drivs i formen av en ekonomisk förening med 28 rikstäckande edlemsorganisationer/företag.

Posted Under