Rock Carvings, hällristningar Fossum

Fossums hällristningar i Tanum, Bohuslän är från bronsåldern, ca 1500 – 1000 f.Kr.

Fossums häll med ristningar från bronsåldern.

Posted Under