Natur och landskap

Natur, landskap, vandringsleder, sevärda naturfenomen, nationalparker, naturreservat och utkikspunkter.

Nationalparken Tresticklan, Dalsland

Nationalparken Tresticklan är ett område med opåverkad naturskog. Nationalparken Tresticklan är ett större område med opåverkad naturskog. Nationalparken präglas av glesa och karga tallträd, sprickdalslandskap [läs mer …]